Se hur Fooducer hjälper producenter

Hantera produkter

Att kunna skapa och hantera dina produkter i Fooducer är själva grunden i tjänsten. Låt producenterna göra jobbet eller hjälp dem, oavsett vilket är du steget före.

Alltid uppdaterad

Dina nuvarande kunder blir automatiskt uppdaterade när du lanserar en ny produkt eller redigerar en existerande. Du behöver bara bjuda in dem, resten har vi tagit hand om

Skapa nya affärer

Fooducer används av grossister och detaljister för att upptäcka nya produkter.

Berätta din historia

Se till att din historia delas. Gör din B2B marknadsföring genuin och äkta.

Fooducer frigör din tid för viktigare saker

Kom igång

eller ring för att få mer information på
070-860 67 69